Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka NOWY ROZDZIAŁ W RELACJACH POLSKO-JAPOŃSKICH?

Kimimasa Mayama/AP

24.04.2015 | 11:51
Autor: Krystian Karolak

Nie tak dawno misja polska z polskimi przedsiębiorcami, której przewodził Prezydent Rzeczpospolitej Polski, zakończyła swoją wizytę w Japonii. Co dwudniowe spotkanie wniosło do wzajemnych relacji?

Ze względu na odbywającą się w tym samym czasie wizytę księcia Williama, następcy tronu brytyjskiego, obecność misji polskiej, a wraz z nią jej organizatora, prezydenta Bronisława Komorowskiego, nie była tak szeroko komentowana w mediach japońskich. Obecność prezydenta Polski, kraju, z którym Japonia ma bardzo dobre relacje i wspólne doświadczenia, warto analizować pod kątem gestów symbolicznych i faktycznych postanowień. W rozmowie z premierem Japonii prezydent wypowiadał się chociażby na temat współpracy w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza w kontekście zagrożenia terorrystycznego czy działań naruszających niepodległość i suwerenność innych państw. Wspólnym punktem poruszanym przez obu przywódców okazała się kwestia zreformowania Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Japonii, będącej niestałym członkiem RB ONZ od 1958 roku, zależy na zwiększeniu swojej roli na arenie międzynarodowej, a także na promowaniu pokoju oraz stabilizacji.

Wraz z prezydentem do Japonii udali się przedstawiciele przedsiębiorstw z branży spożywczej, logistycznej, transportowej, budowlanej i kolejowej, którzy wzięli udział w Polsko-Japońskim Forum Gospodarczym. Na jego otwarciu Bronisław Komorowski zapewniał japońskich biznesmenów o roli Polski jako "bramie do Europy" dla japońskich firm, w czym zresztą popierał go sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Jerzy Pietrewicz. Wiceminister, w trakcie swojego wystąpienia, określił nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania, a samą Japonię jako trzeciego partnera handlowego z obrotami sięgającymi blisko 3 mld euro. Obecnie w Polsce działa blisko 300 firm z kapitałem japońskim, a wielkość inwestycji z tego kraju przekroczyła już wartość 1,5 mld dolarów.

Za bardzo duży krok naprzód można uznać podpisanie umowy o nowym programie wizowym ("zwiedzaj i pracuj"). Pisaliśmy o nim na łamach dziennika Japonia-Online. Drugim ważnym postanowieniem było wydanie wspólnego oświadczenia Polski i Japonii "Budowanie fundamentów pod strategiczne partnerstwo dla pokoju, wzrostu i solidarności". Ten dokument kładzie nacisk na cztery problemy: współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki (pkt 1), współpracę w dziedzinie nauki, technologii i gospodarki (pkt 2), promowanie kultury i kontakty międzyludzkie (pkt 3), współpracę Japonii z Unią Europejską oraz w wymiarze regionalnym i międzynarodowym (pkt 4).

W dziedzinie polityki kluczowe okazało się wsparcie Japonii w zakresie promowania pokoju i stabilizacji na świecie, rozwiązywania sporów w oparciu o prawo międzynarodowe, ustanowienie cyklicznych spotkań na poziomie wiceministerialnym lub dyrektorów generalnych (zaproponowano, aby najbliższe spotkanie odbyło się w tym roku w Warszawie). Wyrażono wspólny pogląd odnośnie potrzeby pogłębienia współpracy w zakresie obronności i ustanowienia konsultacji przedstawicieli rządowych obydwu państw. W ich trakcie dyskutowano by wzajemne interesy, łącznie z kwestiami odnoszącymi się do obrony rakietowej czy sytuacji w regionie. Zdecydowano też o konsultacjach dotyczących pogłebienia współpracy, obejmującej tematykę bezpieczeństwa pomiędzy Sekretariatem Bezpieczeństwa Narodowego Japonii a polskim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, oraz o zaproszeniu do wymiany parlamentarzystów obydwu państw (zaproszenie w kwietniu 2015 roku Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej do japońskiej Izby Reprezentantów). Symbolicznym zaś gestem umocnienia stosunków polsko-japońskich było wręczenie zaświadczenia potwierdzającego przyznanie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Orderu Wschodzącego Słońca. Oryginalny order (dokument) przyznano w lipcu 1928 roku – order ten zaginął podczas II wojny światowej.

Bardziej widoczne okazały się natomiast plany uwzględniające współpracę w dziedzinie nauki, technologii i gospodarki. Wykazano m.in pozytywny wpływ inwestycji polskich i japońskich na wzrost gospodarczy obu państw. Odnotowano też wsparcie polsko-japońskiej kopalni miedzi w Chile i zapewniono o umocnieniu dialogu i rozwoju badań w zakresie weterynarii. Ponadto wyrażono wolę wspomożenia postępu i kooperacji w dziedzinie nauki oraz technologii, a także poruszono problem bezpieczeństwa energetycznego i tematykę technologii czystego węgla. Jak wygląda w rzeczywistości współpraca polsko-japońska na poziomie gospodarczym? Otóż, z perspektywy stosunków polsko-japońskich najbardziej realne i namacalne wydają się być zapewnienia z zakresu kontaktów gospodarczych. Jest to widoczne zwłaszcza przy inwestycjach realizowanych w naszym kraju, czego przykładem może tu być powstanie Centrum Usług Wspólnych Toyoty, otwarcie hali w wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dla japońskiej firmy Nifco czy uruchomienie polsko-japońskiej fabryki mrożonej żywności Ajinomoto Jawo w Częstochowie. Przykładów inwestycji Japonii w Polsce można wskazać znacznie więcej i najprawdopodobniej ich zakres z upływem czasu będzie sukcesywnie wzrastać przy założeniu, iż przedsiębiorstwa japońskie okażą większe zainteresowanie naszym rynkiem.

Jeżeli zaś chodzi o polityczny charakter (ustalenia) wizyty, to opiera się ona na obecnej sytuacji międzynarodowej. W tym wypadku jest mowa o walce z międzynarodowym terroryzmem (przykładem jest tutaj zaangażowanie Japonii w walkę z Państwem Islamskim, którego bojownicy dopuścili się zamordowania dwóch obywateli japońskich) i dążeniu Japonii do utrzymania pokoju oraz stabilizacji nie tylko w skali mikro (relacje z sąsiadami), lecz również makro (pokój na świecie). Poza tym pojawiła się wyraźnie chęć objęcia przez Japonię stałego członkowstwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, o czym wspominaliśmy zresztą na początku komentarza. Dotychczas kraj ten sprawował mandat członka niestałego dziesięciokrotnie, czyli obok Brazylii najdłużej spośród wszystkich państw będących mandatariuszami niestałymi. Ostatnie przemówienie premiera Shinzō Abe na Uniwersytecie ONZ w Tokio skupione było zarówno na 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, jak i na woli przyłączenia się Kraju Kwitnącej Wiśni do RB ONZ. Szef rządu podkreślił zwłaszcza wkład, jaki został wniesiony przez Japonię, łącznie z rozwojem własnym, opieraniem się na demokracji, liberaliźmie i rządach prawa, poszanowaniu podstawowych praw człowieka, a także budowaniu pokoju na świecie oraz zapewnieniu wzrostu u pozostałych państw regionu Azji i Pacyfiku. W obliczu rosnących wyzwań, wedle japońskiego premiera, konieczny jest nie podział, lecz jedność. Polska, jako jeden z krajów najdłużej funkcjonujących w ONZ (pierwsza kadencja miała miejsce w 1946 roku) i mających bliższe stosunki z Japonią, może poprzeć aspiracje japońskie. Jak rozwiąże się ta kwestia? Przekonamy się dopiero po obchodach rocznicy zakończenia wojny.

ŹRÓDŁA

Strona Ministerstwa Gospodarki
Oficjalna strona Prezydenta RP
TVN24
Forsal
Sejm24
Wspólne oświadczenie pomiędzy Polską a Japonią
The Japan Times

SYLWETKA AUTORA

TAGI:

Abe   Polska-Japonia   wydarzenia   stosunki międzynarodowe   turystyka   biznes  

NASZE ARTYKUŁY

Serce Kiusiu – Fukuoka

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY

Kitsune - japońskie lisy

Komu macha maneki-neko?

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy