Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

CO WIESZ O JAPONII? KONKURS NOWOROCZNY 2015!

8 stycznia 2015 - 30 stycznia 2015

Zapraszamy do udziału w naszym Konkursie Noworocznym! W ciągu 20 dni zadamy 20 pytań! Startujemy 11 stycznia (ostatnie pytanie pojawi się 30 stycznia). 

W związku z zeszłorocznymi prośbami czytelników, tym razem przygotowaliśmy mechanizm, który automatycznie opublikuje pytania i zaktualizuje je o  podpowiedzi, dzięki czemu będą się one pojawiały codziennie o tych samych godzinach. Mamy nadzieję, że ułatwi wam to tegoroczną zabawę!

Codziennie o godzinie 21.00 opublikujemy news z pytaniem konkursowym. Na Wasze odpowiedzi czekamy w dniu publikacji pytania do godziny 24:00 pod adresem konkurs@japonia-online.pl Nie czekajcie jednak zbyt długo. Gdy opublikujemy podpowiedź, za prawidłową odpowiedź będzie można otrzymać mniej punktów:
- za prawidłową odpowiedź bez podpowiedzi przyznajemy 3 punkty - publikacja pytania o godz. 21.00;
- za prawidłową odpowiedź po publikacji 1. podpowiedzi - 2 punkty - publikacja 1. podpowiedzi o godz. 21.15;
- za prawidłową odpowiedź po publikacji 2. podpowiedzi - 1 punkt - publikacja 2. podpowiedzi o godz. 22.00.

UWAGA! W tytule maila powinien być numer zagadki a w treści imię i nazwisko zgłaszającego.

Czeka na Was aż 11 nagród! ufundowanych przez Miyako.pl i Zanshin.pl. Im więcej punktów zdobędziecie, tym większe szanse macie na wymarzoną nagrodę! Zwycięzcy sami dokonają wyboru spośród dostępnych nagród. O kolejności wyboru zadecyduje miejsce w rankingu zwycięzców - kto pierwszy ten lepszy! W przypadku remisów zorganizowana zostanie dogrywka.

Pełny regulamin dostępny jest poniżej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się!

 

Regulamin konkursu noworocznego dziennika Japonia-Online

 

§1 Uczestnictwo w konkursie

 1. W Konkursie Noworocznym Japonii-Online (zwanego dalej Konkursem) mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uczestnictwo w konkursie realizowane jest poprzez przesłanie wiadomością e-mail odpowiedzi na zadane pytania na adres: konkurs@japonia-online.pl

 3. Uczestnik identyfikowany jest poprzez adres e-mail, z którego wysyłane są wiadomości zawierające odpowiedzi na pytania konkursowe.

 4. Przesyłając odpowiedź na dowolne pytanie uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 5. Przesyłając odpowiedź na dowolne pytanie uczestnik zgadza się na publikację imienia i nazwiska przy publikacji wyników Konkursu.

 6. Temat wiadomości stanowiącej odpowiedź na pytanie ma mieć postać: „Pytanie n”, gdzie n oznacza numer pytania, na które przesyłana jest odpowiedź. Na przykład dla pytania czwartego temat powinien mieć postać: „Pytanie 4”.

 7. Każda wiadomość oprócz odpowiedzi na pytanie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika.

 8. Na każde pytanie uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź. Każda następna odpowiedź na to samo pytanie zostanie odrzucona jako niepoprawne zgłoszenie.

 9. Za moment przesłania odpowiedzi przyjmuje się moment otrzymania wiadomości e-mail przez skrzynkę pocztową konkurs@japonia-online.pl.

 10. Czas przesłania odpowiedzi na zadane pytanie kończy się o godzinie 24:00 tego samego dnia, którego zadano pytanie (wtedy zostanie opublikowana prawidłowa odpowiedź).

 

§2 Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym uczestnicy odpowiadają na pytania zamieszczone w serwisie Japonia-Online, natomiast drugi, zwany dalej dogrywką, rozgrywany w przypadku niemożności wyłonienia zwycięzców, polega na przygotowaniu opracowania zagadnienia zadanego przez organizatora konkursu.

 2. W pierwszym etapie Organizator opublikuje 20 pytań.

 3. W pierwszym etapie do każdego pytania organizator publikuje 2 podpowiedzi.

 4. Codziennie publikowane będzie jedno pytanie konkursowe. Publikacja każdego z pytań nastąpi o godzinie 21.00.

 5. Podpowiedzi do danego pytania konkursowego będą publikowane tego samego dnia według schematu: 1. podpowiedź o godzinie 21.15, 2. podpowiedź o 22.00.

 6. Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć na łamach dziennika Japonia-Online w dziale newsy lub publicystyka.

 7. W przypadku wątpliwości co do poprawności odpowiedzi wiążąca jest informacja zamieszczona na łamach dziennika Japonia-Online w roku 2014.

 

§3 Przyznawanie punktów

 1. Za każdą poprawną odpowiedź udzieloną przed publikacją jakiejkolwiek podpowiedzi uczestnik otrzymuje 3 punkty.

 2. Za każdą poprawną odpowiedź udzieloną na pytanie po opublikowaniu pierwszej podpowiedzi uczestnik otrzymuje 2 punkty.

 3. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymaną po publikacji dwóch podpowiedzi uczestnik otrzyma jeden punkt.

 4. Za każdą poprawną odpowiedź udzieloną po publikacji odpowiedzi na pytanie uczestnik nie otrzyma punktów.

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 1. W ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przyjmowania odpowiedzi na ostatnie pytanie organizator przygotuje ranking punktowy uczestników.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników osiągniętych tylko przez tych uczestników, którzy mają szansę zająć pozycje od 1 do 11.

 3. Jeśli ilość punktów uzyskanych przez najlepszych uczestników pozwoli na jednoznaczne wyłonienie 11 zwycięzców i uporządkowanie ich na pozycjach od 1 do 11, etap ustalenia rankingu punktowego kończy etap wyłonienia zwycięzców.

 4. Jeśli ranking punktowy nie pozwala na jednoznacznie wyłonienie i uporządkowanie 11 zwycięzców, uczestnicy, którzy mają szansę na znalezienie się w gronie zwycięzców, a których pozycja nie mogła zostać jednoznacznie określona, zostaną zaproszeni do dogrywki.

 5. O fakcie rozegrania dogrywki zaproszeni uczestnicy zostaną poinformowani mailowo na adres, z którego przesłali odpowiedzi.

 6. Zagadnienie będące przedmiotem dogrywki zostanie przesłane do zaproszonych uczestników w ciągu 24 godzin od ogłoszenia rankingu punktowego.

 7. Za moment przesłania zaproszeń przyjmuje się moment wysłania wiadomości e-mail oznaczony przez serwer pocztowy obsługujący adres konkurs@japonia-online.pl.

 8. Na przesłanie odpowiedzi w dogrywce zaproszony uczestnik ma 72 godziny od momentu przesłania zadania.

 9. Brak przesłania odpowiedzi na zadanie będące przedmiotem dogrywki jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.

 10. Po upływie 72 godzin od wysłania zagadnień do zaproszonych uczestników organizator dokona oceny otrzymanych odpowiedzi oraz przygotuje ranking stanowiący kryterium uzupełniające do rankingu punktowego.

 11. Po ustaleniu ostatecznego rankingu wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu a zwycięzcy zostaną drogą mailową zaproszeni do wyboru nagród.

 

§5 Przyznawanie nagród

 1. W Konkursie organizator przygotował 11 nagród:

  1. Figurka skarbonka Maneki Neko o wartości 179 PLN, ufundowane przez Miyako.pl;

  2. MB Tresor - bento dla dzieci o wartości 85 PLN, ufundowane przez Zanshin.pl;

  3. Zestaw do kaligrafii o wartości 80 PLN, ufundowany przez Miyako.pl;

  4. Kokeshi tradycyjna autorstwa Isao Sasaki o wartości 79 PLN, ufundowane przez Zanshnin.pl;

  5. Figurka Daruma o wartości 79 PLN, ufundowana przez Miyako.pl;

  6. Puzzle drewniane o wartości 70 PLN, ufundowana przez Miyako.pl;

  7. Mnich Mesobo - maskotka o wartości 69 PLN, ufundowana przez Zanshin.pl;

  8. Figurka maneki neko o wartości 39 PLN, ufundowana przez Zanshin.pl;

  9. Naklejka maki-e o wartości 35 PLN, ufundowana przez Miyako.pl;

  10. Naklejka maki-e o wartości 30 PLN, ufundowana przez Miyako.pl;

  11. Notatnik kimono maiko o wartości 25 PLN ufundowany przez Zanshin.pl.

 2. Każdy zwycięzca zostanie zaproszony drogą mailową do wyboru nagrody.

 3. Zaproszenie do wyboru nagrody będzie zawierało listę nagród, które zwycięzca będzie miał obowiązek ustawienia w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanej (zwany dalej „rankingiem nagród”) oraz przesłania w terminie 3 dni od wysłania zaproszenia na adres konkurs@japonia-online.pl

 4. Oprócz własnego rankingu nagród zwycięzca jest zobowiązany do podania adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Adres ten zostanie wykorzystany wyłącznie w celu realizacji wysyłki nagrody.

 5. Nieprzesłanie adresu zwycięzcy oznacza rezygnację zwycięzcy z nagrody w Konkursie.

 6. Po otrzymaniu rankingów nagród od zwycięzców organizator dokona przyporządkowania nagród wykorzystując pozycję zwycięzcy w rankingu oraz jego indywidualny ranking nagród.

 7. W sytuacji, gdy przesłane przez zwycięzcę dane nie pozwalają na przyporządkowanie mu nagrody, organizator najpierw dokona przyporządkowania nagród w przypadku zwycięzców, dla których taka operacja będzie możliwa.

 8. Dla pozostałych zwycięzców organizator przyporządkuje nagrody w kolejności zgodnej z rankingiem zwycięzców oraz porządkiem określonym w §5 pkt 1.

 9. O sposobie wykorzystania nieprzyznanych nagród zadecydują ich sponsorzy.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki pierwszego etapu konkursu znajdziecie tutaj - w specjalnym newsie.

Ostateczna klasyfikacja zwycięzców po etapie dogrywki:

1. Roman Kupka
2. Justyna Jackowska
3. Nina Popławska
4. Anna Jamroży
5. Małgorzata Bielewicz
6. Anna Wolsztyńska
7. Magdalena Księżycka-Łopuchin
8. Iza Adaszewska
9. Paweł Pawłowski
10. Monika Rogozińska
11. Edyta Orzoł

Zwycięzcy otrzymają teraz maila z zaproszeniem do wyboru nagrody. Będzie on zawierał listę nagród, które zwycięzca będzie miał obowiązek ustawienia w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanej (czyli w „ranking nagród”) oraz przesłania w terminie 3 dni od wysłania zaproszenia na adres konkurs@japonia-online.pl

ZAKOŃCZONE KONKURSY

Wielki finał 2019

Podróż do dawnej Japonii

Rozmaitości znalezione w konbini

Wejdź do świata duchów

Historyczne spotkanie

Dowiedź swojej lojalności

Wielki finał 2018 roku

Skosztuj dorayaki z sakurą

Poznaj historię Okinawy

Kwiaty spoza japońskiego pudełka

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy