Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Technika CYBERBEZPIECZEŃSTWO TEMATEM ROZMÓW POLSKICH I JAPOŃSKICH EKSPERTÓW

Polscy i japońscy specjaliści; źródło: NASK Państwowy Instytut Badawczy

16.04.2019 | 07:14
Opracowanie: Krystian Karolak

Na początku marca bieżącego roku w siedzibie NASK odbyło się spotkanie przedstawicieli specjalistów oraz naukowców zajmujących się dziedziną IT.

Delegacja składająca się z menadżerów japońskiego przedsiębiorstwa energetycznego TEPCO, przedstawicieli oprogramowania antywirusowego McAfee Japan i specjalistów z dziedziny informatyki spotkała się z ekspertami Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Tematem poruszanym na spotkaniu było cyberbezpieczeństwo, które jest szczególnie istotnym zagadnieniem w obliczu mających odbyć się w przyszłym roku igrzysk olimpijskich w Tokio. Japońscy delegaci podkreślali, że przemysł elektroenergetyczny w Japonii przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa w dziedzinie nowych technologii, w tym odnoszących się do sztucznej inteligencji czy internetu systemów umożliwiających przesyłanie, przetwarzanie i gromadzenie danych pomiędzy przedmiotami wyposażonymi w sensory (np. czujnik temperatury, ruchu czy GPS). Przyznali również, że większy nacisk powinien zostać położony na wzmocnienie środków bezpieczeństwa ze względu na tak istotne wydarzenie, jakim są igrzyska. 

Znaczenie wymiany doświadczeń między polskimi i japońskimi specjalistami w dziedzinie IT podkreśliła także prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, zastępca dyrektora NASK ds. naukowych:

Bardzo cenimy współpracę polsko-japońską w ramach programu EUNITY (projekt, którego partnerem jest NASK, ma na celu rozwój dialogu pomiędzy Japonią a Europą w obszarze badań nad cyberbezpieczeństwem, a także wprowadzenie innowacji i promowanie działań w tej dziedzinie – przyp. autora) 

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z istniejącymi regulacjami i programami służącymi zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. Wśród nich były chociażby „Cybersecurity Guideline for Electric Power Control System” przygotowany w maju 2016 roku przez Japan Electrotechnical Standards and Codes Committee (JESC) czy utworzony rok później „Japan Electricity Information Sharing and Analysis Center (JE-ISAC)". Nie bez znaczenia, zdaniem ekspertów NASK, jest także centrum doskonalenia Industrial Cyber Security Center of Excellence (ICSCoE), które powstało w kwietniu 2017 roku. Pozwala ono na udział w rocznym programie doskonalenia w zakresie cyberbezpieczeństwa specjalistów działających w sektorze infrastruktury krytycznej. Warto również przypomnieć, że w grudniu 2018 roku japoński parlament przyjął ustawę o cyberbezpieczeństwie, która daje możliwość dzielenia się informacjami między sektorem publicznym a prywatnym. Ponadto powstanie także specjalna rada składająca się z przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, a także m.in. osób reprezentujących firmy finansowe, przedsiębiorstwa z branży cyberbezpieczeństwa oraz placówki badawcze i edukacyjne. Ma ona powstać jeszcze w tym miesiącu, a jej członkowie zobowiązani będą do zachowania poufności i ograniczeń w udostępnianiu danych. 

Jeśli zaś chodzi o ustawodawstwo polskie, to 27 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, a w sierpniu 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w którego skład wejdą m.in. największe przedsiębiorstwa reprezentujące kluczowe sektory gospodarki, a także instytucje samorządowe i rządowe. Podmioty zaliczane do krajowego systemu bezpieczeństwa pozwolą na utworzenie spójnej struktury umożliwającej podejmowanie pewnych i różnorodnych działań, które zapewnią skuteczne reagowanie w przypadku pojawienia się incydentów i pozwolą na przeciwdziałanie zagrożeniom. W celu wymiany informacji o poważnych przypadkach dotyczących co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej przy Ministerstwie Cyfryzacji powstanie Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK). Takie rozwiązanie pozwala zespołom sektorowym oraz trzem krajowym Zespołom Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego na otrzymanie ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach, a w przypadku tych ostatnich możliwe jest poprzez Punkt Kontaktowy powiadomienie państw członkowskich UE. 

ŹRÓDŁA

Materiały prasowe
Raport Internetu Rzeczy w Polsce
Ministerstwo Cyfryzacji RP
Ministerstwo Cyfryzacji RP II
Nippon

TAGI:

Polska-Japonia   technologia  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy