Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka JAPONIA CHCE ARBITRAŻU W SPORZE Z KOREĄ POŁUDNIOWĄ

Kim Seong-ju, jeden z robotników przymusowych, przed sądem najwyższym w listopadzie 2018 roku; źródło: The Asahi Shimbun

29.05.2019 | 07:40
Opracowanie: Ewa Kubasik-Kobiałka

Rząd w Tokio liczy, że uda się w ten sposób rozwiązać kwestię odszkodowań dla robotników przymusowych z lat 1910–1945.

Zgodnie z art. 3 paktu z 1965 roku regulującego stosunki dyplomatyczne między tymi państwami, w przypadku sporów dotyczących interpretacji i wdrażania postanowień umowy, strony mogą wystąpić o arbitraż. Trybunał arbitrażowy miałby składać się z trzech członków – po jednym z obu krajów i kolejny z państwa trzeciego. Rządy w Tokio i w Seulu byłyby zobowiązane do przestrzegania werdyktu.

Do pogorszenia relacji między krajami doszło w październiku ubiegłego roku, gdy południowokoreański Sąd Najwyższy nakazał jednej z japońskich spółek wypłatę odszkodowań dla robotników przymusowych z czasów okupacji Półwyspu Koreańskiego. Po pierwszym precedensowym orzeczeniu zapadły kolejne. Tokio przekazało spółkom instrukcje, aby nie wypłacały odszkodowań, co doprowadziło do sądowego zajęcia ich majątku.

Zdaniem japońskich władz działanie południowokoreańskiego wymiaru sprawiedliwości narusza postanowienia paktu z 1965 roku, który miał ostatecznie rozstrzygać kwestie odszkodowań i zadośćuczynień. Na jego podstawie Japonia wspomogła gospodarczo Koreę Południową, a z przekazanych środków miały być m.in. wypłacane odszkodowania. Jednakże obecnie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że postanowienia z 1965 roku nie mają zastosowania do „żądań finansowego zadośćuczynienia” za „nieludzkie, nielegalne działania japońskich firm, które były bezpośrednio powiązane z nielegalną kolonialną władzą”.

Rząd w Seulu zapowiedział, że dokładnie rozważy żądania strony japońskiej. Arbitraż wymaga zgody Korei Południowej, jeśli jednak takowej nie będzie, możliwe że Japonia wystąpi o zbadanie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Tymczasem we wrześniu bieżącego roku ma dojść do spotkania parlamentarzystów z obu państw w celu przedyskutowania sposobów rozwiązania napiętych stosunków między nimi. Ma zostać też poruszony problem Korei Północnej.

ŹRÓDŁA

The Japan Times
The Mainichi
The Korea Times

TAGI:

Korea   stosunki międzynarodowe  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy