Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka BYŁY MINISTER OBRONY NARODOWEJ POLSKI OTRZYMA JAPOŃSKIE ODZNACZENIE

Janusz Onyszkiewicz; źródło: Unia Europejskich Demokratów

03.06.2019 | 14:26
Opracowanie: Krystian Karolak

W dniu 21 maja rząd japoński ogłosił informację o przyznaniu Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, byłemu ministrowi obrony narodowej RP Januszowi Onyszkiewiczowi.

Ambasada Japonii w Polsce, w opublikowanym komunikacie dotyczącym przyznania tego wyróżnienia, podkreśliła wkład Janusza Onyszkiewicza we wzmocnienie relacji polsko-japońskich:

Pan Janusz Onyszkiewicz, pełniąc funkcje ministra obrony narodowej, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych PE wniósł znaczący wkład we wzmacnianie współpracy w dziedzinach dyplomacji i bezpieczeństwa oraz pogłębianie wzajemnego zrozumienia między Japonią a Polską. Ponadto, jako krewny Marszałka Józefa Piłsudskiego, angażował się w poszerzanie wymiany międzynarodowej z powiązanymi z nim Japończykami. Co więcej, przyczynił się także do rozpowszechniania wyników badań Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Marszałka, dotyczących kultury Ajnów. Ambasada Japonii w Polsce składa Panu Januszowi Onyszkiewiczowi serdeczne gratulacje i podziękowania za wieloletnią działalność. Wyraża także nadzieję na dalszy rozwój relacji polsko-japońskich w oparciu o jego dotychczasowe zasługi. 

Janusz Onyszkiewicz otrzymał tytuł doktora nauk matematycznych w 1967 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji oraz książek dotyczących teorii mnogości (zbiorów) oraz matematycznej logiki. Był członkiem opozycji demokratycznej działającym od połowy lat 60., a do 1980 roku również aktywnym organizatorem struktur „Solidarności” w rejonie Warszawy. Do 1989 roku pełnił natomiast funkcję rzecznika prasowego NSZZ „Solidarności” i członka Komitetu Wykonawczego Związku. Podczas stanu wojennego był wielokrotnie skazany i więziony ponad rok. Uczestniczył w negocjacjach przy Okrągłym Stole z władzą komunistyczną w charakterze rzecznika delegacji „Solidarności”. W latach 1989–1991 był członkiem komitetu wykonawczego Unii Międzyparlamentarnej, a później również szefem polskiej delegacji do Unii Zachodnioeuropejskiej i Parlamentarnych Zgromadzeń NATO. W latach 1992–1993 minister obrony narodowej w rządzie Hanny Suchockiej, a także uczestnik prac waszyngtońskiej Komisji Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. W 1994 roku prezes, następnie przewodniczący Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Od 1997 do 2000 roku minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Przewodniczący Partii Demokratycznej (Unii wolności) w latach 2006–2009. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2004–2009) oraz wiceprzewodniczący Komisji ds. Polityki Zewnętrznej w Parlamencie Europejskim. Obecnie jest ekspertem Centrum Stosunków Międzynarodowych. Jego żona, Joanna Onyszkiewicz (z domu Jaraczewska), jest wnuczką Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Data oficjalnego wręczenia odznaczenia nie została jeszcze podana.

ŹRÓDŁA

Ambasada Japonii w Polsce
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Encyklopedia Solidarności
Józef Piłsudski w Wilnie

TAGI:

Polska-Japonia  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy